STYRET 2017 - 2019:

Fra venstre:
Styreleder Ragnar Olsen, Mie Dahl Reibo, Anne Grete Seljebakk, Gerd Furumo, Ingrid Kongsvik og nyvalgt styremedlem Karoline Amb

NYTT STYRE I VISEKLUBBEN SPELT 2017 - 2019

Onsdag 8. november 2017 arrangerte viseklubben Spelt sitt årsmøte og nye tillitsvalgte ble valgt.  Karoline Amb ble nytt styremedlem og Eivind Høstmark Borge og May-Tordis Simonsen ble nye vararepresentanter.  Brit Hoem ble ny revisor og Vivi Koumanidi Norvik nytt medlem i valgkomiteen.  Se alle tillitsvalgte under.

ALLE TILLITSVALGTE I VISEKLUBBEN SPELT 2017 - 2019:

STYRET:

 • Styreleder Ragnar Olsen 
 • Mie Reibo
 • Anne Grete Seljebakk
 • Gerd Furumo
 • Ingrid Kongsvik
 • Karoline Amb

VARA:

 • 1. vara Elsa Sundsvold
 • 2. vara Eivind Høstmark Borge
 • 3. vara May-Tordis Simonsen

REVISORER:

 • Astri Elisabeth Lavold
 • Brit Hoem

VALGKOMITE:

 • Vivi Koumanidi Norvik
 • May Elin Sømhovd